Fløytist – fløyte flöjt flöte flute huilu флейта فلوت フルート 长笛

Her er informasjon om fløyteklassen min i Stavanger


FlKlasse2010-2011
Paris 2011 (Foto Vidar Austvik)

Eg har hatt fløyteelevar på alle nivå sidan 1980. Dei fleste har eg hatt som studentar ved Universitetet i Stavanger, institutt for musikk og dans (IMD), det tidlegare Rogaland musikk-konservatorium. Men eg har òg undervist fløytetalent ved kulturskular og videregåande skular, samt gjeve privatundervisning. I tillegg gjev eg stadig meisterklassar i Noreg og utlandet.Studentane mine har kome frå det meste av verda; Europa, Amerika, Afrika og Asia. I innevêrande år (2010/11) har eg tre studentar på Bachelor (frå Noreg), og to på Master (frå Serbia), pluss ein TIPP-student.
Me har årleg inne viktige fløytepedagogar frå heile verda som gjev meisterklassar ved UIS, og me samarbeider med Stavanger symfoniorkester, Stavanger kammermusikkfestival og nasjonalt om dette; Patrick Gallois, Emmanuel Pahud, Philippe Pierelot, Jacques Zoon, William Bennett, Pierre-Yves Artaud, Leon Buyse, Ørnulf Gulbransen og Per Øien for å nemne nokre.
Mange av mine tidlegare studentar speler no i ulike orkester i Noreg og Skandinavia, arbeider som distriktsmusikarar eller i kulturskular. Fleire har i tillegg gått inn i leiande administrative stillingar ved kulturinstitusjonar/festivalar.
© 2009 Vidar Austvik Kontakt meg